Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Alfa Kurs og Behandlingssenter AS (org. no. 997 764 773) med adresse Dalsroaveien 165, 3158 Andebu, Norge (”Alfa”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Alfa samler inn og behandler personopplysninger. Alfa er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: Alfabehandling.no

Alfa, ved ledelsen i Alfa Kurs og Behandlingssenter AS, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Alfa, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Alfa deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Personopplysninger

For å sende en henvendelse på Alfabehandling.no trenger vi navn, mobilnummer og e-post.

Dette er nødvendig for å kunne behandle din forespørsel, holde deg oppdatert i henhold til din forespørsel, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til din henvendelse.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

1.1 Personopplysninger som behandles

Alfa samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:

– Kontaktperson
– Telefonnummer
– E-post
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?

Alfa samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til våre tjenester. Våre skjemaer er laget i henhold til GDPR.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema.
– Når man ønsker informasjon om en tjeneste.

Formålet med informasjonen som innhentes
– For å kunne gi informasjon om våre tjenester.
– For å kunne sende relevant informasjon.
– For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante tjenestene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjemaer på Alfabehandling.no. Informasjonen lagres i LeadJabber, vårt CRM system.

1.2 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Alfa har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.3 Arkivering av personopplysninger

Alfa lagrer kun nødvendige personopplysninger. Kontaktinformasjon og hvilke tjenester som er forespurt. Alfa sletter personopplysninger etter 5 år, med mindre det er et aktivt kundeforhold.

1.4 Sikring av personopplysninger

Alfa har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Alfa lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 2.1 til 2.4.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på Alfabehandling.no.

2.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan flere av funksjonene på Alfabehandling.no slutte å fungere.

2.2 Analyse

Alfa samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Alfabehandling.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

2.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på vårt nettstedet, bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

2.4 Personopplysninger til tredjepart

Alfa vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Alfa. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Alfa bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 2.0.

3. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

4. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Alfa sitt personvernansvarlig på e-post: petter@alfabehandling.no
Ønsker du at Alfa sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på e-post: petter@alfabehandling.no

Postadresse:
Alfa Kurs og Behandlingssenter AS
Dalsroaveien 165
3158 Andebu
Norge

Sist endret: 21.08.2018